Sonntag, 18. August 2019

Arbechten am August

Elo ass de läschten Hunneg agefëllt an mir këmmeren eis em d'Behandlung an duerno d'Affidderen fir de Wanter.